Til topp

Trygg Hverdag

En ekstra trygghet i hverdagen

Forsikring til kunkr 59,–per måned

Trygghet når du trenger det som mest

Trygg Hverdag er en strømforsikring som gir økonomisk trygghet dersom du eller din ektefelle/partner/samboer:

  • Blir sykmeldt en periode
  • Blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert
  • Får strømskader i hjemmet

 

Ja, jeg vil bestille Trygg Hverdag

Sykmeldt eller arbeidsledig?

  • Blir du sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker Trygg Hverdag strømregningen din fra oss – inkludert nettleie ved gjennomfakturering. Du er sikret minimum 3 000 kroner per måned i inntil fire måneder.
  • Blir du ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker Trygg Hverdag strømregningen din fra oss – inkludert nettleie ved gjennomfakturering. Du er sikret minimum 3 000 kroner per måned i inntil fire måneder.

Alders- eller uførepensjonist?

For alders- eller uførepensjonister gjelder følgende:

  • Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, betaler vi din strøm og nettleie med minimum 3 000 kroner per måned i inntil fire måneder
  • Ved dødsfall utbetales 5 000 kroner i erstatning til dødsboet

Strømskader i din bolig?

Får du strømskader i hjemmet som skyldes lynnedslag eller elektriske fenomen (som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning), dekker vi egenandelen på hjemforsikringen din med inntil 5 000 kroner.

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder kunder som har strømavtale med Hafslund Strøm og som har inngått avtale om Trygg hverdag, forutsatt at du;

  • ikke har fylt 80 år
  • har fast bostedadresse i Norge og er medlem av Norsk Folketrygd

Trygg Hverdag gjelder også din ektefelle/partner/samboer som ikke har fylt 80 år. Forsikringen gjelder den strømmåleren Trygg Hverdag er knyttet til.

Slik fungerer det

Strømregningen din fra oss reduseres med erstatningsbeløpet du er berettiget til. Hvis erstatningsbeløpet er høyere enn fakturabeløpet, utbetaler vi det resterende direkte til deg.

Dersom erstatningsbeløpet er 3 000 kroner, og strømfakturaen din er på 1 250 kroner, blir erstatningsbeløpet først avregnet mot strømfakturaen. Restbeløpet på 1 750 kroner utbetales direkte til deg og gir deg økonomisk trygghet når du trenger det som mest.

Bestill Trygg Hverdag

Du må ha en strømavtale hos oss i tillegg til Trygg Hverdag.

Har du allerede en strømavtale hos oss, bestiller du Trygg Hverdag raskt og enkeltMin side eller i appen vår.

Bestill Trygg Hverdag på Min side

Ikke allerede Hafslund Strøm-kunde?

Har du ikke allerede en strømavtale hos oss? Bestill vår mest populære spotprisavtale Strøm*, med strømforsikringen Trygg Hverdag her:

Bestill Strøm med Trygg Hverdag
* Spotprisavtalen Strøm koster 59,90 kr/mnd + 6,95 øre/kWh påslag.