Til topp

Lik Betaling

Samme fakturabeløp hver måned

Kunkr 49,-per måned

Lei av uforutsigbare strømregninger?

Betalingstjenesten Lik Betaling bruker informasjon om ditt strømforbruk til å jevne ut strømregningen slik at du betaler et likt beløp hver måned. Tjenesten dekker betalingsforpliktelsene dine knyttet til strømregningen fra Hafslund Strøm.

 • Forutsigbar regning
 • Du beholder din nåværende avtale
 • Ingen binding
 • Vilkår Lik Betaling

  Beskrivelse av tjenesten
  Lik Betaling er en betalingsmåte for dine strømfakturaer. Ved å betale inn et likt beløp hver måned vil tjenesten Lik Betaling dekke dine strømfakturaer gjennom året.

  Inngåelse av Lik Betaling
  For å bestille Lik Betaling må kunden ha en aktiv strømavtale med Hafslund Strøm eller bestille en strømavtale samtidig med Lik Betaling. Eksisterende kunder kan velge å ta med utestående saldo inn i beregningen ved oppretting av Lik Betaling. Lik Betaling gjelder kun for privatpersoner og kan derfor ikke bestilles av bedrifter.

  Pris
  Lik Betaling koster 49 kr per måned inkl mva.

  Pris- og vilkårsendringer
  Prisen og vilkår for Lik Betaling kan endres med 14 dagers varsel. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.

  Fakturering
  Faktura sendes ut 12 ganger per år.

  Fakturagebyr
  Kunden må opprette eFaktura eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et papirfakturagebyr på 69 kr inklusiv mva, per faktura.

  Nettleie
  Dersom Hafslund Strøm har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil nettleien bli inkludert i terminbeløpene til tjenesten. For å kunne beregne rett månedsbeløp må Hafslund Strøm ha mottatt en gjennomfakturert faktura med nettleie fra kundens netteier.

  Reberegning
  Hafslund Strøm forbeholder seg retten til å reberegne og endre kundens Månedsbeløp ved behov. Dersom dette beløpet blir endret vil kunden bli varslet via sms/epost.

  Angrerett
  Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen. Ved angring av tjenesten Lik Betaling må kundens strømfaktura, med nettleie hvis dette er inkludert, betales i sin helhet innen fakturaens forfallsdato.

  Opphør og mislighold
  Lik Betaling kan sies opp av begge parter og det er ikke noen oppsigelsestid på produktet. Dersom Lik Betaling opphører fordi produktet ikke lengre er tilgjengelig eller kunden misligholder avtalen og ikke betaler månedsbeløpene til avtalt tid, vil kunden bli varslet og kunden går tilbake til normal betalingsmåte og eventuell innfordring for det gjeldende strømproduktet. Opphører kontrakten grunnet leverandørbytte eller anleggsovertakelse vil all gjenstående saldo bli fakturert samlet i en sluttfaktura.

  Versjon 1.2 Sist revidert mai 2020

  Vilkår Hafslund Strøm Privat