Til topp

Spørsmål og svar om Grønt Valg

Alt du trenger å vite om miljøproduktet Grønt Valg

 • Hva er en opprinnelsesgaranti?

  En opprinnelsesgaranti er et bevis for at det produseres en viss mengde fornybar strøm ved et bestemt kraftverk. Garantien er unik og kan bare utstedes én gang for den angitte produksjonsmengden.

  Poenget er å dokumentere de fornybare egenskapene ved kraftproduksjonen. Ordningen gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar energi og vil dermed gjøre det mer attraktivt å bygge ut slik produksjon.

  Det er valgfritt for kundene å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. Ordningen er hjemlet i EU-direktiv og den norske energiloven.

 • Hva er forskjellen på opprinnelsesgarantier og elsertifikater?

  Elsertifikater er en lovpålagt norsk-svensk ordning som støtter ny utbygging av fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Opprinnelsesgarantier er en europeisk ordning som gir forbrukeren mulighet til frivillig å støtte fornybar produksjon over hele Europa. Det er to ulike virkemidler for det samme målet, nemlig å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon.

 • Hvem utsteder opprinnelsesgarantiene?

  Garantiene utstedes av myndighetene via Statnett. En kraftprodusent får utstedt garantier tilsvarende produksjonsmengden. Produsenten kan selge garantiene til strømleverandører som igjen tilbyr opprinnelsesgaranterte strømavtaler til kundene sine. Grønt Valg er en slik avtale.

 • Innebærer opprinnelsesgarantier en endring av den fysiske strømmen i stikkontakten?

  Nei, den fysiske strømmen i stikkontakten er den samme for alle strømkunder, selv om du har opprinnelsesgaranti.

  Når kraftprodusenter først har matet strømmen inn i strømnettet er det umulig å spore opprinnelsen til strømmen og alle får den samme «strøm-mixen» fra de ulike kraftprodusentene. Det kan sammenlignes med å ta ut penger i en minibank: hvis du har flere inntektskilder så er det umulig å si hvor den fysiske hundrelappen kommer fra. Opprinnelsesgarantien gir deg likevel en garanti på at strøm tilsvarende ditt forbruk er produsert fra en fornybar kraft produsent og bidrar til at det blir mer lønnsomt å produsere fornybar energi.

 • Hvor finner jeg telefonnummeret til Energirådgivningstjenesten?

  Telefonnummeret til energirådgivningstjenesten er kun tilgjengelig for kunder med Grønt Valg.

  Grønt Valg-kunder finner telefonnummeret ved å logge inn på Min side, og åpne fanen for «Avtaler». Våre energirådgivere verifiserer i tillegg at alle innringere har Grønt Valg før energirådgivningen starter.

 • Hvordan fungerer energirådgivningstjenesten?

  Rådgivningen gis over telefon eller per e-post og oppad begrenset til en time rådgivning per år. Du har likevel mulighet til å ringe flere ganger innenfor dette tidsrommet.

 • Hvordan bistår energirådgiverne meg med å redusere strømforbruket?

  Energirådgivere hjelper deg med å identifisere og gjennomføre de mest effektive strømbesparende tiltakene basert på ditt strømforbruk, budsjett, boforhold og preferanser. Gjennom ditt kundeforhold besitter vi informasjon som kan aktivt brukes av energirådgiverne for å gi en bedre og mer personlig tilpasset rådgivning.

  Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

  • Veiledning basert på ditt faktiske forbruksmønster/behov
  • Forslag til enkle energisparende tiltak
  • Budsjettpris for foreslåtte tiltak
  • Henvise til aktuelle støtteprogram for energibesparende tiltak
  • Sette kunde i kontakt med tredjepart for gjennomføring av tiltak
 • Kommer bidraget til Regnskogfondet (kr 100 i året) i tillegg til prisen på Grønt Valg (kr 2,- per dag)?

  Nei, bidraget til Regnskogfondet er inkludert i prisen på kr 2,- per dag. kr 2,- per dag er altså alt du betaler for både opprinnelsesgaranti på strømmen, bidrag til Regnskogfondet og profesjonell energirådgivning!

 • Hva er effekten av bidraget på kr 100 per år til Regnskogfondet?

  Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Når du velger Grønt Valg forplikter vi oss til å gi et årlig bidrag på 100 kr til Regnskogfondet.

  Hundre kroner i året tilsvarer bevaring av 10.000 m² regnskog. På 10.000 m² regnskog finner man ofte 150 til 200 forskjellige trearter. I hele Norge har vi i overkant av 30 trearter. Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Ditt bidrag gjør en stor forskjell!

Bestill Strøm med Grønt Valg