Til topp

Hvordan ser en strømregning ut?

Alt du trenger å vite om en faktura fra Hafslund Strøm

Har du fått eFaktura eller AvtaleGiro fra Fortum Strøm AS og lurer på hvorfor? Les mer her

Her ser du hvordan en strømregning fra oss ser ut. Vi har markert de viktigste punktene, med tilhørende forklaring. Nederst på denne siden finner du spørsmål og svar.

 1. Her finner kundenummeret ditt, målernummer, fakturanummer osv.

 2. Dette feltet er kun synlig når vi har en viktig melding til deg.

 3. Har du aktiv AvtaleGiro, vil det være synlig for deg her med logoen for AvtaleGiro.

 4. I det gule feltet finner du all informasjonen du trenger for å betale fakturaen.

 5. Her ser du forbruket ditt måned for måned hittil i år, sammenliknet med fjoråret.

 6. Her står eventuell informasjon til deg om kundeforholdet ditt, for eksempel om elektronisk fakturering.

 7. I dette feltet finner du informasjon om strømavtalen din og eventuelle tilleggstjenester.

 8. Her ser du akkurat hva du betaler for og til hvilken pris. Du ser hva som er strøm fra oss og hva som er nettleie fra netteieren din.

 9. Her ser du hvem som er strømleverandøren din (oss), hvem som er netteieren din, samt kontaktinformasjon til begge.

 10. Her ser du hvor stor del av regningen som er strømforbruk, og hvor mye som er nettleie til netteieren din.

 11. Her finner du kontaktinformasjon til Enova, som kan hjelpe deg å redusere strømforbruket ditt.

 12. Her finner du informasjon om elsertifikater, sammenlikning av priser, hvor du kan klage m.m.

Spørsmål og svar

 • Hvor finner jeg kundenummeret mitt?

  Det finner du øverst til høyre på side 1.

 • Hvilket anlegg gjelder fakturaen for?

  Øverst til høyre på side 1 ser du målernummer, anleggsadresse og målepunkt-ID for anlegget fakturen gjelder.

 • Hvor finner jeg målernummeret mitt? Og målepunkt-ID?

  Målernummer, målepunkt-ID og anleggsadresse finner du øverst til høyre på side 1.

 • Hvilken strømavtale har jeg?

  Det ser du øverst på side 2, i feltet her markert med 7. I dette feltet finner du informasjon om strømavtalen din og eventuelle tilleggstjenester du har, i dette eksempelet webSpot og Grønt Valg.

  Vil du bytte strømavtale?

  Ønsker du å bytte fra en av våre gode strømavtaler til en annen, er det to måter å gjøre det på:

  • Logg inn på Min Side. Under fanen "Avtaler" kan du klikke på "Bytt avtale" og enkelt velge strømavtalen du vil bytte til.
  • Hvis du ikke får logget inn på Min Side, kan du bytte strømavtale ved å bestille avtalen gjennom vårt vanlige bestillingsløp. Din gamle avtale vil avsluttes automatisk når den nye trer i kraft. Se alle våre gode strømavtaler her.
    Bytt strømavtale på Min side
 • Hvilken periode er fakturaen for?

  Hvilken periode regningen er for, ser du på side 2, i spesifiseringen markert med 8. I dette eksempelet gjelder fakturaen perioden 1. - 31. august 2020.

  Som regel er regningen du får betaling for det du brukte forrige måned. Regningen du får i september er for strøm brukt i august. Regningen du får i oktober er for strøm brukt i september, og så videre.

 • Hvilken pris betaler jeg for strømmen?

  Hvilken pris du betaler for hvilken periode ser du på side 2, i spesifiseringen markert med 8.

  I eksempelet over er prisen 5,10 øre/kwh i august måned. I akkurat dette eksempelet har strømavtalen også et fastbeløp på kr 29,90 per måned.

 • Hvor mye strøm har jeg brukt?

  Dette ser du både i søylene som viser forbruk og historikk på side 1, og i spesifikasjonen på side 2. I eksempelet over er det brukt 973,70 kWh i perioden 1. - 31. august 2020.

  Hvor mye strøm du har brukt får vi tilsendt fra netteieren din. Selve måleravlesningene kan du se ved å logge inn på Min side eller ved å kontakte netteieren din.

  Dersom du mener forbruket ditt eller måleravlesningene dine ikke stemmer, må du kontakte netteieren din. Kontaktinformasjon til netteieren din finner du på side 2, her markert med 9.

 • Hva er nettleie og hvorfor betaler jeg for det?

  Nettleie er det du betaler for å få transportert strøm til boligen din, og betales til nettselskapet som eier og drifter strømnettet der du bor. Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

  Vi har avtale om gjennomfakturering (strøm og nettleie på samme regning) med mange netteiere rundt om i landet, som gjør at du får nettleie fra netteieren din på samme faktura som strøm fra oss. Det gjør det enklere for deg å ha oversikt over de totale strømutgiftene dine.

Generell informasjon om faktura og betaling finner du her: Faktura og betaling.