Elhub

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle Elhub. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Du kan logge inn og sjekke din data i Elhub her:

elhub.no