Til topp

Strømavtaler og priser

Velg boligareal og se beregnet pris for din bolig

50 m2

webSpot

Billigst og heldigital

 • Strøm til spotpris
 • Betal med eFaktura
 • Strøm-appen
 • Digital kundeservice
 • Fornøydgaranti
 • Kundeservice via telefon
 • Mulighet for papirfaktura

Ca. 280 kr/mnd

Velg og bestill
 • Detaljer og vilkår

  webSpot er en elektronisk spotprisavtale. For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Hafslund Strøm faktureres registrert strømforbruk per time multiplisert med områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen NordPool. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter en uveid spotpris basert på NordPools gjennomsnittlige månedspris. I tillegg til gjennomsnittlig månedspris kommer månedsbeløp.

  Avtalen forutsetter et elektronisk kundeforhold, dvs at bestilling må skje via web, og kontakt med vår kundeservice skal utføres via Min side eller via kontaktskjema på våre nettsider. Varsling vil utelukkende skje via elektroniske kanaler. Det er en forutsetning at kunden oppretter avtale om elektronisk utsendelse av faktura senest to måneder etter leveransestart, dersom dette ikke er bestilt står Hafslund Strøm fritt til å overføre avtalen til Strøm med 14 dagers varsel.

  Estimatet på hva avtalen koster deg er basert på et årsforbruk på 0 kWh og den andelen av forbruket som normalt finner sted inneværende måned. Prisen som er benyttet er gjeldende fastbeløp og strømprisen forrige måned. Strømprisen er inklusiv mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

  Din pris med denne avtalen

  Fastbeløp per måned: 29,90 kr
  Strømpris: Spotpris uten påslag (68,13 øre per kWh forrige måned)

  Det månedlige fastbeløpet på kr 29,90 tilsvarer 3,59 øre per kWh dersom forbruket er 10 000 kWh per år, 1,79 øre per kWh ved 20 000 kwh per år og 1,20 øre per kWh ved 30 000 kWh per år.

  Vis fullstendige vilkår

Den flest velger

Strøm

Mest for pengene

 • Strøm til spotpris
 • Betal med eFaktura
 • Strøm-appen
 • Digital kundeservice
 • Fornøydgaranti
 • Kundeservice via telefon
 • Mulighet for papirfaktura

Ca. 296 kr/mnd

Velg og bestill
 • Detaljer og vilkår

  Produktet Strøm er en spotprisavtale, det betyr at det tas hensyn til at strømforbruket ditt varierer gjennom døgnet. For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Hafslund Strøm faktureres registrert strømforbruk per time multiplisert med områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen NordPool. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter et veid gjennomsnitt av spotprisen time for time referert til områdeprisen fra NordPool. I tillegg til månedsprisen kommer offentlige avgifter, påslag og månedsbeløp. Produktet Strøm er Hafslund Strøms standardavtale.

  Estimatet på hva avtalen koster deg er basert på et årsforbruk på 0 kWh og den andelen av forbruket som normalt finner sted inneværende måned. Prisen som er benyttet er gjeldende fastbeløp og strømprisen forrige måned. Strømprisen er inklusiv mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

  Din pris med denne avtalen

  Fastbeløp per måned: 59,90 kr
  Strømpris: Spotpris med 6,95 øre per kWh påslag (75,08 øre per kWh forrige måned)

  Vis fullstendige vilkår

Stabil

Mest forutsigbarhet

 • Svinger mindre enn spotpris
 • Betal med eFaktura
 • Strøm-appen
 • Digital kundeservice
 • Fornøydgaranti
 • Kundeservice via telefon
 • Mulighet for papirfaktura
 • Varsel 2 uker før prisendring

Ca. 296 kr/mnd

Velg og bestill
 • Detaljer og vilkår

  Produktet Stabil er en variabelprisavtale, det betyr at det settes en pris frem i tid som reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Prisen fastsettes av Hafslund Strøm for hvert av NordPools leveringsområder. Prisen oppgis inkludert alle avgifter.

  Den fastsatte strømprisen gjelder til ny pris varsles iht. avsnitt 1.11 Varsling. Varsling vil skje via elektroniske kanaler. Kunden må sørge for å oppdatere sin epostadresse via Min Side eller kundeservice. Ved manglende eller ukorrekt epostadresse vil varslingen skje via SMS eller Min Side. Dette avviker fra kravet om samtykke til varsling via Min Side i standard kraftleveringsavtale § 6.

  Estimatet på hva avtalen koster deg er basert på et årsforbruk på 0 kWh og den andelen av forbruket som normalt finner sted inneværende måned. Prisen som er benyttet er gjeldende fastbeløp og strømprisen forrige måned. Strømprisen er inklusiv mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

  Din pris med denne avtalen

  Fastbeløp per måned: 19 kr
  Gjeldende strømpris: 74,90 øre per kWh

  Vis fullstendige vilkår

Vanskelig å velge? Prøv Skredderstrøm.