Til topp

Trygg Bedrift

Sikrer bedriften mot de høyeste strømprisene i vinterperioden

Fastbeløp per mndkr 50,-+
månedlig strømpris
12 mnd binding

Dette får dere med strømavtalen Trygg Bedrift:

 • Med Trygg Bedrift sikrer du 75% av forventet forbruk i perioden oktober t.o.m. mars. Resterende volum faktureres basert på spotpris.
 • Når vinterperioden er over følger du Standard Spot Bedrift
 • Storkundefordeler tilpasset små- og mellomstore bedrifter

Bestill Trygg Bedrift Enklere enn du tror. Du slipper å kontakte din eksisterende leverandør - vi ordner alt.

 • Mer informasjon om avtalen

  Generelt

  Trygg Bedrift er tilpasset små og mellomstore bedriftskunder. For å oppnå fordeler som ellers er forbeholdt de største strømkundene, behandles kundens strømforbruk i en krafthandelsportefølje sammen med andre kunder av Hafslund Strøm. 

  Produktets formål    

  Formålet med Trygg Bedrift er å sikre kunden en stabil og forutsigbar vinterpris. Fastprisdelen i perioden oktober 2018 til og med mars 2019 er priset til 61,45 øre/kWh.

  Volumfordeling av fastpris:

  Periode Forbruk per måned Andel av årsforbruk Sikringsmåned Omgjort til 100% Sikringsgrad på 75% Sikret volum i kWh
  Oktober 1315 8,04% 8,04% 12,55% 6,03% 986
  November 1605 9,81% 9,81% 15,32% 7,36% 1204
  Desember 1855 11,34% 11,34% 17,71% 8,50% 1391
  Januar 2371 14,49% 14,49% 22,63% 10,87% 1778
  Februar 1709 10,45% 10,45% 16,31% 7,83% 1282
  Mars 1622 9,91% 9,91% 15,48% 7,44% 1217
  April 1257 7,68%
  Mai 1156 7,07%
  Juni 849 5,19%
  Juli 705 4,31%
  August 773 4,72%
  September 1144 6,99%
  Sum 16 361 100,00% 64,04% 100,00% 7858

  Fastprisvolum av årsvolumet: 48,03%.

  Avtaletid    

  Trygg Bedrift har 1 års avtaletid fra den datoen avtalen sies opp dersom noe annet ikke er avtalt.

  Risiko   

  Risikoen i Trygg Bedrift knytter seg til utviklingen i spotprisen på Nord Pool Spot. 

  Pris    

  Kraftprisen inkludert påslag, lovpålagt elsertifikat og alle offentlige avgifter fastsettes etterskuddsvis hver måned. Kroner 50 per måned per strømmåler. 

  Fakturering

  Produktet avregnes alltid med akonto uavhengig av metode for innhenting av målerverdier. Da forbruk avhenger av ulike forhold, sikres 75% av forventet forbruk for sikringsperioden. Resten flyter i Spotmarkedet. Derfor vil det oppstå to linjer på fakturaen.