Til topp

Spørsmål og svar - Elsikker

 • Hva er en elkontroll?

  Det er en kontroll av det elektriske anlegget for å sikre at det er i forskriftsmessig stand. Kontrollen vil kunne avdekke feil og mangler og er et godt brannforebyggende tiltak.

 • Må jeg foreta elkontroll?

  Det er lovpålagt at virksomheten skal ha et IK-system som også ivaretar det elektriske anlegget slik at det er i forskriftsmessig stand.

  DLE anbefaler en kombinasjon av egenkontroll og kontroll gjennomført av registrert elvirksomhet. Forskriftene krever at det er en fagarbeider med relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning.

 • DLE/Infratek/noen andre var her og gjorde en sjekk for ikke så lenge siden, så vi trenger vel ikke noe mer nå?

  DLE/Infratek Elsikkerhet AS/Elsikkerhet Norge AS gjennomfører revisjoner av virksomhetenes IK- system. I forbindelse med denne revisjonen blir det gjennomført en inspeksjon av det elektriske anlegget. Ved en slik inspeksjon vil de derimot ikke åpne noen deler av installasjonen for å sjekke viktige punkter som blant annet overgangsmotstanden til jord, og heller ikke termografering av strømtavler. Det er bra at DLE har vært på besøk, men med ELSIKKER fra Hafslund Strøm får du forsikringsgodkjent kontroll fra Sønnico til 20 % rabatt og god rabatt hos Gjensidige, i tillegg til en gunstig strømavtale.

 • Dette anlegget er helt nytt (nybygg), så dette trenger jeg vel ikke?

  I statistikken etter nyanleggskontroller i 2014 viser at man finner tekniske feil i 32 % av inspeksjonene. Av dette er det farlige feil i 3,5 %. Det ble kontrollert 10 700 anlegg i 2014.

 • Jeg bare leier lokalet, så dette ordnes vel av eier?

  Om det ikke er regulert i leieavtalen at huseier er ansvarlig vil du være ansvarlig. Dessuten er din virksomhet ifølge HMS-forskriftene pålagt tilstrekkelig ettersyn av el-anlegget. Derfor vil ELSIKKER være bra for deg.p>

 • Jeg har en bekjent som gjør dette for meg, må jeg bruke Sønnico til å utføre elkontroll?

  For å få gjennomført en forsikringsgodkjent kontroll, bør du sjekke om vedkommende og dennes selskap har sertifisering iht. norm NEK 405.1 (termografi) og NEK 405.3 (næringskontroll) – begge må være sertifisert – og NEK 405.4 (selskapet er godkjent til å kontrollere). I så fall er det ikke noe i veien for at de kan gjøre dette for deg, men med ELSIKKER fra Hafslund Strøm får du forsikringsgodkjent kontroll fra Sønnico til 20 % rabatt og god rabatt hos Gjensidige, i tillegg til en gunstig strømavtale.

 • Må jeg bruke Sønnico til å utbedre eventuelle feil som de avdekker ved sin kontroll?

  Nei, kontrollen er uavhengig av eventuelt behov for utbedring. Du kan selv velge hvem du bruker til å utbedre eventuelle feil som avdekkes av kontrollen. Sønnico gir deg naturligvis gjerne et gunstig tilbud på dette dersom du ønsker det. En oversikt over godkjente virksomheter finner dere i Elvirksomhetsregisteret her.

 • Når mottar jeg rabatten på forsikringspremien?

  Rabatten innvilges fra det tidspunkt ELSIKKER-avtalen er etablert og eventuelle avvik som fremkommer av elkontrollen er lukket.

 • Hva slags strømavtale får jeg?

  Du kan fritt velge mellom de ulike strømavtalene Hafslund Strøm tilbyr for bedrifter, deriblant avtaler basert på spotpris m/påslag (innkjøpspris m/påslag) og forvaltningsavtaler som har til hensikt å være lavere enn spotprisen over tid. ELSIKKER koster 49,- kr/mnd per anlegg, og er uten bindingstid.

 • Må jeg ha ELSIKKER på alle mine anlegg?

  Ved gjennomføring av en forsikringsgodkjent el-kontroll, må hele det elektriske anlegget gjennomgås. Derfor er det viktig at alle dine anlegg er tilknyttet ordningen ELSIKKER, som koster 49,- kr/mnd per anlegg, og er uten bindingstid.

 • Gjelder rabattene jeg får bare første gang?

  Pristilbudet vil gjelde i hele avtaleperioden med en årlig indeksregulering. 

 • Hvem er ansvarlig om det oppstår en brann etter at avvikene er lukket?

  Det kommer an på årsaken til brannen. Dette vil ditt forsikringsselskap kunne være behjelpelig med å avdekke. Det er viktig å påse at en rapport for lukkede avvik sendes ditt forsikringsselskap. Dette vil Sønnico håndtere for deg, dersom du velger å la dem lukke eventuelle avvik for deg. Det vil begunstige dine forutsetninger for skadeutbetaling fra forsikringsselskapet.

 • Vi har hatt en slik kontroll for en tid siden, så vi trenger vel ikke en ny?

  Kontrollintervaller for din virksomhet reguleres i henhold til forsikringsselskapenes kontrollklasser, og skal skje regelmessig. Anbefalte intervaller er mellom 1 og 5 år (se under). I tillegg avhenger det av hvor mange feilene var, og om det ble utbedret feil og mangler i anlegget etter kontrollen. ELSIKKER gjør at du selv ikke trenger å tenke på oppfølgingen, men får en automatisk påminnelse hver gang det er aktuelt. Dette gjør at du til enhver tid er sikret ansvaret ditt. 

   

  Kontrollklasse 1, kontroll hvert år
  Bygg med følgende virksomheter skal være i kontrollklasse 1:
  Eksempler på dette er:

  • Industri- og produksjon
  • Verksted
  • Møller


  Kontrollklasse 3, kontroll hvert 3 år
  Bygg med virksomheter som ikke er nevnt under kontrollklasse 1 eller 5:
  Eksempler på dette er:

  • Salgslokaler
  • Lager
  • Overnattingssteder
  • Forsamlingslokaler
  • Hoteller
  • Restauranter
  • Serveringssteder
  • Gatekjøkken
  • Gartnerier
  • Landbruk  Kontrollklasse 5, kontroll hvert 5 år

  • Bygninger for kontorbedrift (rene kontorbygg)
  • Boligsammenslutninger


  OBS - Husk at ovennevnte er anbefalt intervall. Ved første kontroll finner kontrolløren ofte feil. Det gjør at kontrollintervallene de første 3 årene i henhold til erfaring fra Sønnico bør være årlig, og forutsetter at feilene lukkes.

 • Hvor mye av egenandelen dekkes?

  Med Elsikker får du også dekning av egenandelen med inntil kr 10 000 ved strømskader og kr 10 000 ved driftsavbrudd forårsaket av lynnedslag eller feil i strømnettet.