Til topp

Markedskommentar

Svekket nordisk hydrologisk ressurs og kraftig stigende CO2 pris hittil i april

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad i vannmagasinene
I Norden ble fyllingsgraden i vannmagasinene målt til 32,2% per uke 13, hvilket er på normalt nivå sammenlignet med beregnet normal for perioden 1995 - 2017.

De neste 2 uker er det forventet at det i Norden vil komme litt under normalt med nedbør og at temperaturen blir ca. 2 grader mildere enn normalen for perioden. Værtypen bidrar til en forbedring i forhold til normalen i vannmagasinene, men i snømagasinene øker underskuddet noe. Dagens status for vannmagasinene viser at det har vært en negativ utvikling i disse siden månedsskiftet.

Temperatur og nedbør
I mars måned i Norden kom det ca. 55% mer nedbør enn normalt, mens temperaturen var i overkant av 1 grad høyere enn normalen.

Når det gjelder den hydrologiske ressursen så vurderer vi underskuddet i forhold til normalen å være rundt 2,5 TWh ved utgangen av mars. Det er fortsatt underskuddet i snømagasinene.

Vinteren går mot slutten og våren er på vei. Vi er nå i en periode med fallende kraftforbruk og stigende tilsig av vann fra snøsmelting. Med tanke på at dagens værvarsler for de neste 2 ukene forventer vi at tilsiget stiger fra slutten av denne uken og fremover. I starten vil tilsigene ligge en god del over normalen. Vannkraftprodusentene burde ha bra kontroll på vannmagasinene fremover og med mindre snø enn normalt i snømagasinene burde de også kunne opprettholde denne kontrollen igjennom sommerperioden. En langvarig våtere værtype enn normalt kan imidlertid endre på dette.

Sammenlignet med i dag så vil den nordisk vindkraftproduksjonen bli noe høyere i ukene fremover og slik det ser ut nå forventer vi at systemprisen skal legge seg på et prisnivå rundt 38-42 øre/kWh i de neste 2 uker.

Kull og atomkraft
I kullmarkedet i Europa falt prisene i løpet av mars, ca. 17,5% i månedskontrakten. Hittil i april har det vært en priskorreksjon i kullmarkedet og prisen er per i dag opp ca. 1,5% i månedskontrakten.

Kullagrene i det europeiske markedet er høye og man må mange år tilbake for å finne tilsvarende lagerbeholdning på denne tiden av året. En del av årsaken til de høye lagrene er kraftig fallende gasspriser som har bidratt til at det produseres mye mer kraft fra gass i stedet for kull. I CO2 markedet har prisene steget kraftig sammenlignet med for 1 år siden (+93%), noe som også bidrar til at kostnadene til kullkraftprodusent stiger mer enn for gasskraft. Hittil i april har CO2 prisen steget 25%.

Ved inngangen til april kostet det ca. 41 øre/kWh å lage strøm fra europeiske kullkraftverk, det er ned ca. 4 øre/kWh i forhold til en måned tidligere. Kostnaden ved å produsere fra et gasskraftverk var noe lavere i pris og på ca. 35,5 øre/kWh. I markedet i dag er kostnaden ved å lage strøm i et kullkraftverk ca. 4 øre/kWh høyere og produksjonskostnaden i et gasskraftverk er fortsatt mye lavere enn for kullkraft, ca. 8,5 øre/kWh lavere.

Når det gjelder den nordiske kjernekraften så er det ingen større endringer siden forrige måned. Vedlikehold sesongen har nå startet og en Svensk reaktor er tatt ut for vedlikehold. Det er forventet at den vil starte opp igjen 1. Mai. Neste reaktor som stoppes for vedlikehold er planlagt til den 22. april. Forsinkelser i oppstarten av reaktorene etter utført vedlikehold kan kortsiktig påvirke prisene i markedet.

Prisforventninger
Terminprisene på den tyske strømbørsen falt i mars og prisen for Q2-19 kontrakten ble handlet ned ca. 11,5%. Tilsvarende falt også Q2-19 prisen i mars på den nordiske strømbørsen Nasdaq, der var prisnedgangen på i underkant av 9%.

Markedsforventningen til tyske strømpriser gjennom år 2020 ligger for tiden på ca. 49,5 øre/kWh, en del over marginalkostnaden for et kullkraftverk. Nordiske strømpriser for kommende kalenderår omsettes til sammenlikning på ca. 38 øre/kWh på strømbørsen til Nasdaq. Det gjør at Norden og Tyskland handles med ca. 11,5 øre/kWh i prisdifferanse for kontrakten med levering i år 2020. Det synes vi fortsatt er en for stor prisdifferanse gitt den nåværende fundamentale situasjonen med et underskudd i den nordiske hydrologiske ressursen.

Kraftprisene falt en god del i mars, men har steget mye hittil april. Den hydrologiske ressursen har svekket seg en god del siden slutten av mars og vi antar ved utgangen av uke 16 at underskudd er på ca. 11 TWh i forhold til normalen. I tillegg til svekket hydrologisk ressurs er det prisoppgangen i kull- og CO2-markedene som har drevet prisene i terminmarkedet for kraft oppover i april. Markedets prisforventning fra nå og ut mai er på ca. 40 øre/kWh. Utfallsrommet for de nordiske strømprisene i denne perioden er nok noe mindre enn normalt på grunn av at snømagasinene mangler en del snø.

Utfra dagens situasjon i kraftmarkedet så er markedsforventningen til strømprisen for periodene Q319 og Q4-19 henholdsvis ca. 42 øre/kWh og 45 øre/kWh.

av Bernt Ivar Kristoffersen
Senior Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 17. april 2019