Til topp

Markedskommentar

Det har vært en sterk forbedring i den nordiske hydrologiske ressursen i det siste

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad i vannmagasinene
Vi har sett noen endringer i hydrobalansen i løpet av forrige måned. Juni var totalt en våt måned, men i slutten av måneden og begynnelsen av juli var været blitt tørrere og også prognosen for de neste 2 ukene ser tørr og varm ut.

Vannmagasinene er nå nær normalt nivå på 70,2% i Norge og 75,1% i Sverige. Med forventet tørt vær neste 2 uker vil vi mest sannsynlig ha et underskudd i både magasiner og snø/grunnvann.

Temperatur og nedbør
Juni måneden var våt og kald i Norden sammenlignet med normale verdier. Nedbør ble i Norge målt til 157% av vanlig nedbør, i Sverige ble 96% sammenlignet med normale nivåer levert. Dette har ført til enkelte episoder med høy tilførsel og samtidig noe press på spotpriser.

Den hydrologiske ressursen (akkumulert vannmagasiner, snø og jord/jordvann sammenlignet med normalt) er i slutten av uke 29 på -9 TWh. Innstrømmingsnivået vil falle i juli, og vi forventer økte spotpriser.

Kull og atomkraft
Det europeiske kull- og gassmarkedet har vært ekstremt mykt hittil i år. Kull år 20 har falt fra toppen i januar ved 88 $/Tonn ned til 62 $/Tonn i midten av juni. Etter det har både gass- og kullmarkedet bedret seg. Kull år 20 er for tiden omsatt til 68 $/Tonn.

Aksjeindeksene har i det siste tatt en pause i den positive trenden, og det ser ut til at vi er på vei til mer utvalgsmarked om sommeren. Oljeprisene er også myke og er for tiden omsatt til 63 kr/fat, i april ble oljen omsatt til 74 kr/fat.

CO2-markedet viser fortsatt styrke. Etter at EU aksepterte en Brexit forlengelse til oktober i år ble en ny høy satt til 27,85 €. Prisene har i løpet av juni vært volatile og sist omsatt er 26,8 €. Vi forventer at CO2 holder seg høyt og volatilt.

I dag er kostnaden for å produsere elektrisitet fra et europeisk kullkraftverk økt til rundt 46 EUR/MWh (+ 4 € siden forrige måned) samtidig som kostnaden for produksjon fra et gasskraftverk er 34,3 EUR/MWh (+ 1 € siden forrige måned). Dette bildet legger press på en europeisk kraftpris og også lagerbygning for kull og lavere etterspørsel etter CO2-kvoter.

Markedet forventer ikke det samme scenariet neste år når kostnaden for generering er nesten like ved 48 €/MWh (+ 1 € siden forrige måned). Nordisk kjernekraft har startet sin revisjonstid. For øyeblikket er Forsmark 3 ute for revisjon og flere anlegg vil bli revidert i løpet av sommeren. Dette er normale forhold, og alle reaktorer vil være tilbake før oktober.

Prisforventninger
Prisene for Nordic Power Q4-19 kontrakt er for tiden 40,30 €, kontraktene har økt ca 4 € siden siste oppdatering. Kontrakten i år 2020 har i samme periode økt fra 34,5 € til 37,30 €/MWh.

Hovedårsaken er tørr værmelding og sentimentendringen i gass- og kullmarkedet. Prisene på tysk kraftutveksling og CO2 økte også i samme periode. Vi tror markedet vurderer resten av Q3-19 og Q4-19-messen, og vi forventer ingen store bevegelser gitt de samme forutsetningene.

Markedsforventninger til tyske elpriser gjennom år 2020 er for tiden ca. 50 EUR / MWh (+ 3 € siden forrige måned). Det er nesten på samme nivå som kostnaden for å produsere elektrisitet fra et kullkraftverk. Nordiske elpriser for det kommende året handles til ca. 37,30 EUR/MWh på Nasdaq Power Exchange. Vi tror fortsatt at prisforskjellen mellom Norden og Tyskland er for bred for kontrakter med levering i 2020, gitt endringen i hydrologisk ressurs.

Prisforventningene i fremovermarkedet for årene 2020, 2021 og 2022 er henholdsvis 37,30 EUR/MWh, 34,6 EUR/MWh og 33,7 EUR/MWh. Vi tror at disse kontraktene er noe underprissatt basert på grunnleggende situasjonen.

av Kristian Fossum
Portfolio Manager
Fortum TAO
Sist oppdatert 10. juli 2019