Til topp

Markedskommentar

Den nordiske hydrologiske ressursen svekket seg ytterligere i desember

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad
I Norden er fyllingsgraden i vannmagasinene lavere enn normalt nivå. Avviket i forhold til normalt nivå ble større i løpet av desember. Fyllingsgraden ble målt til 59,5 % per uke 1, hvilket er ca. 6%poeng under beregnet normal for perioden 1995 - 2017. Dagens status for vannmagasinene tilsier at vannkraftprodusentene fortsatt ikke er spesielt bekymret for å gå tomme for vann mot slutten av vinteren.

Det ser ut til at vi nå går mot en noe kaldere periode fra slutten av uke 3 og der temperaturen forventes å bli lavere enn normalt. Kaldt vær vil øke etterspørselen og tappe magasinene i et høyere tempo enn normalt. Varigheten på den kommende kuldeperioden vil ha stor betydning for nivået på vinterprisen fremover.

Temperatur og nedbør
I desember måned i Norden kom det nedbør marginalt lavere enn normalen, mens temperaturen var ca. 1 grad høyere enn normalen. Hittil i januar har vi i forhold til nedbør hatt litt av den samme værtypen, men temperaturen har vært en del høyere enn normalen.

Når det gjelder den hydrologiske ressursen så vurderer vi underskuddet ved årsskiftet å være rundt 12,5 TWh i forhold til normalen. Det er underskudd både av snø og vann og det er i snømagasinene størstedelen av underskuddet i den hydrologiske ressursen ligger.

Det er fortsatt en del måneder igjen av vinteren og dagens værvarsler for ukene fremover viser noe mindre nedbør enn normalt, slik at det ligger an til at snømagasinene vil svekke seg ytterligere mot normalen. Lite vann i magasinene og lave snømagasiner vil påvirke prisnivået vi kan forvente til den kommende vår og sommer perioden.

Det forventes i Norden ganske kjølig vær fremover med temperatur under normalt. Hvilket produksjonsnivå den nordiske vindkraften legger seg på blir også avgjørende for prisnivået man kan forvente i ukene fremover. Slik det ser ut nå så forventer vi at systemprisen kan legge seg på et prisnivå rundt 65-70 øre/kWh på de kaldeste dagene.

Kull og atomkraft
I kullmarkedet i Europa steg prisene noe i løpet av desember, ca. 1% prisoppgang. Dette til tross for et stort fall i oljeprisen. Markedet for kull har imidlertid vært ganske svakt hittil i januar og prisene har falt til noe under nivået det var på rundt 1. desember i fjor. I desember fant europeisk kullpris støtte i stigende kraft- og CO2-priser.

Kullmarkedet i Kina var også for det meste svakt i hele desember. Generelt har asiatisk etterspørsel vært ganske svak til tross for at det er vinter. Kullagrene i Kina er forholdsvis høye. Det kan presse prisene ned på mellomlang sikt.

Ved inngangen til januar kostet det ca. 51 øre/kWh å lage strøm fra europeiske kullkraftverk, det er opp ca. 3 øre/kWh i forhold til for en måned siden. Kostnaden ved å produsere fra et gasskraftverk vil ligge noen øre per kWh høyere i pris.

Når det gjelder den nordiske kjernekraften så har den svenske reaktoren Ringhals 2 tekniske problemer og produserer på halv effekt. Det kommer den trolig til å gjøre til 1. april. Resten av de nordiske kjernekraftreaktorene produserer på full effekt. Dersom det ikke dukker opp nye tekniske problemer skal reaktorene produsere for fullt fram til siste halvdel av april, da revisjonssesongen starter for noen av reaktorene.

Prisforventninger
Terminprisene på den tyske strømbørsen kom opp i desember og prisen for Q1-19 kontrakten ble handlet opp ca. 5,5%. Tilsvarende kom også Q1-19 prisen i desember på den nordiske strømbørsen Nasdaq, der var prisoppgangen ca. 12,5%.

Markedsforventningen til tyske strømpriser gjennom år 2020 ligger for tiden på ca. 46 øre/kWh, noe under kostnaden for et kullkraftverk. Nordiske strømpriser for kommende kalenderår omsettes til sammenlikning på ca. 38,0 øre/kWh på strømbørsen til Nasdaq. Vi synes fortsatt Norden og Tyskland handles med for stor prisdifferanse for kontrakten med levering i år 2020.

Den svake hydrologiske ressursen samt et høyt prisnivå for å produsere strøm fra blant annet kull i Europa, bidrar til at utsiktene til strømprisene for resten av denne vinteren og for kommende vår/sommer periode er høyere enn det vi har vært vant til de siste årene. Dersom vi antar at værtypen resten av denne vinteren blir normal eller kald/tørr kan man si at utfallsrommet for de nordiske strømprisene for perioden februar-mars er rundt 50 – 70 øre/kWh.

Utfra dagens informasjon i kraftmarkedet så er markedsforventningen til strømprisen for februarmars i området 56-60 øre/kWh. Når det gjelder periodene Q2-19 og Q3-19 så er markedsforventningen til strømprisen henholdsvis 47 øre/kWh og 42 øre/kWh.

av Bernt Ivar Kristoffersen
Senior Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 15. januar 2019