Til topp

Markedskommentar

Strømmarkedet i tiden framover

værtyper - ulike illustrasjoner

Redusert atomkraft og temperatur holder markedet oppe?
I kraftverdenen er 1. september starten på det hydrologiske året. Da skal snøen fra i vinter være smeltet og vi starter avviksmålingen på nytt. August leverte også godt over normalen i sum for Norden, men avsluttet svakt. Så langt har alle månedene etter januar i år hatt nedbørsoverskudd, og brakt den hydrologiske ressurssituasjonen opp på normalen igjen.
Mens Sverige gjennom året har mest nedbør (som kan brukes til å produsere kraft) i juli og august, har Norge normalt mest nedbør om høsten. Siden norsk vannkraftproduksjon er på ca 120 TWh mot Sveriges 80 TWh, er nedbørsmengdene på høsten av stor betydning for prisutviklingen for kraft i Norden.
Mens Sverige har mest elvekraft og mindre evne til å lagre vannet, har de supplert kraftproduksjonen med atom-, vind- og kullkraft samt god kapasitet på overføringskabler til nabolandene. Norge er i større grad avhengig av å greie seg med de vannressursene de har lagret for å dekke vinterproduksjonen. Prisene i kraftmarkedet vil derfor variere mye med fyllingsgraden i vannmagasinene og snømengden i fjellet.
Med en normal fyllingsgrad slik vi har nå, og en romslig kapasitet til å dekke kraftbehovet, ser det ut til å bli god dekning av kraft gjennom vinteren. Imidlertid kan en unormal høst endre bildet og gi prisutvikliing både oppover og nedover!

Temperatur
Temperaturer i området 10 til 20 plussgrader har mindre betydning for kraftforbruket til husholdningene. Kjøleskap og andre elektriske apparater avgir noe varme, slik at oppvarmingsbehovet først slår inn utpå høsten og påvirker prisene i kraftmarkedet.
Når vinteren kommer vil frosten medføre at tilsiget begrenses kraftig. Normalt forventer man at frosten og snøleggingen i fjellet inntreffer sirka uke 42. Mesteparten av nedbøren etter dette blir først tilgjengelig på forsommeren året etter.
Skal man tro langtidsprognosene for været, vil de nærmeste ukene bli litt varmere enn normalt og gi normalt med nedbør.

Kull og atomkraft
Utover i september til dels oktober skal flere enn normalt av svenske atomkraftverk ha sin årlige vedlikeholdspause. Dette bidrar til at markedet har styrket prisforventningene for denne perioden noe. Ettersom vannkraftressursen er god, er det likevel ikke være grunn til å forvente noen spesielt presset forsyningssituasjon i perioden. Unntaket er Syd-Sverige som er avhengig av atomkraften og må importere en del av kraftbehovet fra nabolandene.
Mesteparten av jordens befolkning bor på den nordlige halvkulen. Det antas imidlertid at Kina, som er den dominerende aktøren på verdensmarkedet, ser det nåværende kullprisnivået som hensiktsmessig. Disse prisnivåene vil gi både kinesisk vareproduksjon kostnader de kan leve med og innenlandske kinesiske kullprodusenter brukbar lønnsomhet.
Gassproduksjon av kraft er nå litt dyrere enn kullkraftproduksjon.

Prisforventninger
Prisene for høsten ligger an til å havne på et ganske normalt nivå. Prisen i kraftmarkedet for september ligger på rundt 30 øre/kWh.
Videre fremover mot årsskiftet ser det for tiden ikke ut som om det er noen grunn til at markedet skal flytte seg vekk fra dette nivået.
Når det gjelder prisene for de nærmeste årene, ser det fortsatt ut som om forskjellen mellom tyske priser og nordiske priser er uforholdsmessig stor. Spesielt gjelder dette år 2019, siden prisene for år 2018 har økt med ca 2 øre/kWh den siste måneden.
Det er alltids muligheter for mye vind og nedbør, men det virker fortsatt sannsynlig at prisene skal opp noe fra dagens priser på ca 26 og 23 øre/kWh.

av Atle Sørsdal
Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 4. september 2017