Til topp

Markedskommentar

Når kommer snøsmeltingen?

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad
Så langt har det vært dårlig med vårtegn i år. Daglengden øker, men temperaturen i mars måned var under normalen og ga minimalt med snøsmelting. I de store vannmagasinene, især på fjellet rundt Sørvest-landet, er det bra med vann. I mindre magasiner begynner det i mange områder å bli lite vann. Dette har ført til at produsentene har begynt å «spare» på vannet; d.v.s. at de har økt prisene så mye at vi får import utenfra Norden, især fra Tyskland.
Tidlig på vinteren kom det mye snø, især på Østlandet og Sørlandet i kystnære områder. Utover i februar og mars har det vært godt under normalt med nedbør. Dette har ført til at vi i Norden har en ressurssituasjon som ligger under normalt, og med en ujevn fordeling av snøen/vannet. Vestlandet og nordover har fått lite, mens lavlandet i sør og øst har mye. Blir det en brå smelting, kan vi få flomskader og vann som renner over/forbi elvekraftverk og små anlegg. I høyfjellet i Sør-Norge der de største magasinene ligger, er det forholdsvis normalt med snø.
Værvarslene for neste måned antyder normal eller litt under normal temperatur og nedbør.

Temperatur
Marstemperaturen ble 2 grader under normalt. Med økende daglengde og en sol som står høyere på himmelen, skal det mye til for at april blir like kald. Med normal utvikling skal temperaturen opp 6 grader i gjennomsnitt for april. Dette vil senke forbruket og bidra til lavere kraftpriser. Dersom smeltingen går for sakte, kan imidlertid dette svekke konkurransen mellom kraftprodusentene og gi økte priser.
På grunn av det kalde været har kraftforbruket vært høyt og sammen med lite vind bidratt til å øke kraftprisene i mars. Gjennomsnittlig har nordiske kraftpriser ligget 6 Euro høyere enn tyske priser.

Kull og atomkraft
Internasjonale kullpriser er sterkt preget av kinesisk etterspørsel. I Kina er hovedsesongen for kullkraftproduksjon vinteren. I tråd med sesongforventning har kullprisene falt i mars, men har likevel kommet noe opp de siste ukene.
Atomkraften går for fullt i Sverige og Finland, og skal etter planen fortsette med det til slutten av april. Da går startskuddet for de årlige vedlikeholdsperiodene der atombrensel byttes ut og øvrig vedlikehold utføres. Disse vedlikeholdsarbeidene fordeles utover sommerhalvåret i takt med forventet behov for kraftproduksjon i løpet av sommeren.

Prisforventninger
En tørr og kjølig mars har økt sannsynligheten for fortsatt å se høye spotpriser for kraft de nærmeste ukene. Hvis snøsmeltingen blir langsom, blir priseffekten begrenset og vi vil se kraftpriser på 30-tallet (øre/kWh). Motsatt, med en dramatisk snøsmelting, vil vi få en kortere periode med svært lave priser. Dette vil sannsynligvis også medføre at mye vann går tapt (renner forbi kraftstasjonene) og bidrar til økte priser senere på året.
Går vi inn i sommeren med svak hydroressurs vil større deler av året ligge rundt tyske priser, noen øre/kWh høyere enn nordiske. Dagens nordiske priser for resten av året ligger på ca 31 øre/kWh.

av Atle Sørsdal
Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 5. april 2018