Til topp

Markedskommentar

Kjøpers marked, fallende drivstoffpriser og forbedrede vannressurser

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad i vannmagasinene
Vi har sett noen endringer i vannbalansen i løpet av juli og august. Juli var en tørr måned med bare 80% av normal nedbør i Norge og 52% i Sverige sammenlignet med normale tall. Så langt i august har vi sett en endring i værregimet og det er levert 139% i Norge og 81% i Sverige. Dette har ført til noen episoder med høyt tilsig og samtidig noe press på spotprisene.

Vannreservoarene er per uke 33 under normale nivåer på 75,7% i Norge (4,5% under normalt) og 76,3% i Sverige (1,1% under normalt).
Med det forventede våte været de neste 2 ukene vil vi sannsynligvis fortsatt ha et lite underskudd i både vannmagasiner og snø/grunnvann.
Den hydrologiske ressursen (akkumulert vannreservoar, snø og grunn/jordvann sammenlignet med normalt) er i slutten av uke 34 på -3,8 TWh.

Fossilt brensel, CO2 og kjernekraft
De generelle makrobildene har blitt ganske myke i løpet av sommeren. Både USA og Kina indeksene har gått fra et bullish/nøytralt syn til et mer bearish bilde. Vi ser fortsatt på dette som en korreksjon til generell positiv økonomi og ikke som en start på lavkonjunktur.
Det europeiske kull- og gassmarkedet har vært ekstremt mykt hittil i år. Både kull- og gassbeholdninger i Europa er høyere enn normalt, dette skyldes varmt vintervær som resulterer i lav etterspørsel etter kraft. Den negative bryteren på makrobildene har holdt disse prisene lave.
Kull YR 20 har falt fra toppen i januar på 88 $/Ton ned til 63,55 $/Ton. Oljeprisene er også på vei nedover og omsettes for øyeblikket til 59 $/fat, tilbake i april ble oljen omsatt til 74 $ / fat.

CO2-markedet viser fortsatt enorm volatilitet. Etter at EU godtok en Brexit-forlengelse fram til oktober i år, ble en ny høyde satt til 29,95 €. Prisene har i løpet av juli/august vært ustabile og på vei ned, sist omsatte er 25,32 €. Vi forventer at CO2 vil holde seg høy og ustabil i løpet av høsten.

I dag er kostnadene for å produsere strøm fra et europeisk kullkraftverk på samme nivå som forrige måned 43,3 EUR/MWh (-4 € siden forrige måned), samtidig som kostnadene for produksjon fra et gasskraftverk er 32, 4 EUR/MWh (-0,5 € siden forrige måned). Dette bildet presser en europeisk kraftpris og det opparbeider lager for kull og lavere etterspørsel etter CO2-kvoter. Markedet forventer ikke det samme scenariet neste år når produksjonskostnadene er nesten lik 45 €/MWh (-3 € siden forrige måned).
Nordisk atomkraft er midt i revisjonssesongen. For øyeblikket er Loviisa 2 ute for revisjon og Ringhals 4 og Oskarshamn 3 vil være ute fra slutten av august og det meste av september. Dette er normale forhold, og alle reaktorer vil være tilbake før oktober.

Det nye finske atomkraftverket Olkiluoto 3 er ytterligere forsinket. Forventet oppstart er 31.07.2020.

Prisforventninger
Priser for Nordic Power Q4-19 kontrakt er for øyeblikket 37,50 € kontrakten har sunket cirka 3 € siden sist oppdatering. År 2020-kontrakten har i samme periode gått ned fra 37,30 € til 34 €/MWh.
Hovedårsaken er vått værvarsel og lavere priser i gass- og kullmarkedene. Prisene på den tyske kraftbørsen og CO2 falt også i samme periode. Vi tror markedet verdsetter resten av Q3-19 og Q4-19 fair, og vi forventer ikke store bevegelser gitt de samme forutsetningene.

Markedsforventningene for tyske strømpriser gjennom 2020 er for tiden ca. 47 EUR/MWh (-3 € siden forrige måned). Det er nesten på samme nivå som kostnadene for å generere strøm fra et kullkraftverk. Nordiske strømpriser for det kommende året omsettes til ca. 34 EUR/MWh på Nasdaq Power Exchange. Vi synes fortsatt prisforskjellen mellom Norden og Tyskland er for bred for kontrakten med levering i 2020, gitt endringen i den hydrologiske ressursen.

Prisforventningene i terminmarkedet for årene 2020, 2021 og 2022 er henholdsvis 34 EUR/MWh, 32,3 EUR/MWh og 32,50 EUR/MWh. Vi tror at disse kontraktene er noe underprisede basert på den grunnleggende situasjonen.

av Kristian Fossum
Portfolio Manager
Fortum TAO
Sist oppdatert 26. august 2019