Til topp

Personvernerklæring - Hafslund Strøm AS

1.  Hvem er behandlingsansvarlig?

Hafslund Strøm AS («vi») behandler personopplysninger om våre kunder, tidligere kunder og potensielle kunder, brukere av nettsider og applikasjoner. Vi er behandlingsansvarlig for all behandling vi gjør av personopplysninger. At vi er behandlingsansvarlig betyr at vi er forpliktet til blant annet å informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine, og til å beskytte personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du føler dine personopplysninger er trygge hos oss, og vår personvernerklæring skal gi deg informasjon om hvordan vi jobber for dette.

I denne personvernerklæringen gir vi deg blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, informasjon om dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.

Der vi henviser til personvernlovgivningen har vi benyttet referanser til den nye personopplysningsloven som antas å tre i kraft 1. juli 2018. I mellomtiden må henvisningene forstås som henvisninger til de relevante bestemmelsene i dagens personopplysningslov.

2.  Strømprodukter

2.1 Oppfylle avtaleforholdet

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å opp- fylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b. I den grad behandlingen ikke er strengt nødvendig for å oppfylle avtalen med deg vil grunnlaget være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og vår legitime interesse i å følge opp avtale- forholdet med deg, f.eks. svare på e-poster og yte service til deg eller kontrollere at avtalen er riktig oppfylt. I punktene nedenfor har vi konkretisert behandlingsaktivitetene og formålene nærmere. 

2.1.1 Oppstart og oppfølging av kundeforholdet

Vi vil sikre deg som ny kunde en smidig og effektiv oppstart av tjenesten. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger som navn, adresse, personnummer, mobilnummer, epostadresse og informasjon om strømmåleren. Dersom du ikke gir oss disse opplysningene kan vi ikke levere alle våre tjenester til deg. Videre vil vi måtte dele enkelte personopplysninger med tredjeparter for å kunne levere de tjenestene og produktene du som kunde har bestilt. For eksempel for å kunne sende deg faktura og håndtere dine henvendelser. 

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester. 

2.1.2 Faktura og betaling

For å sikre korrekt fakturagrunnlag og riktig fakturamottaker vil person- opplysninger som navn, adresse, personnummer, epostadresse, eFaktura- referanse og kontonummer benyttes i faktureringen. Personopplysningene vil også kunne benyttes dersom det skulle oppstå eventuelle avvik eller innsigelser på fakturagrunnlaget. 

2.1.3 Kundebehandling

For å gi deg som kunde personlig, effektiv og god service, vil vi dokument- ere dine kundehenvendelser. Vi har rutiner som sikrer at vi kun dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens natur. Navn, adresse og kundenummer er eksempler på personopplysninger som benyttes.

2.1.4 Verving

Dersom du flytter kan du velge å oppgi navn og kontaktpunkt til personen som skal flytte inn i din tidligere bolig. Vi vil da ta kontakt for å ordne overføring av kundeforholdet om ønskelig. Dine personopplysninger, som navnet ditt, kan bli brukt i kommunikasjonen vår med den du oppgir som innflytter. Persondataene om innflytter vil bli slettet hos etter 30 dager.

2.1.5 Avslutning av kundeforhold

Dersom kundeforholdet avsluttes vil relevante personopplysninger som navn, adresse og målernummer behandles. Dette for å sikre at riktig kundeforhold avsluttes, og utestående beløp blir fakturert i sluttoppgjøret.

2.2 Nyhets- og informasjonsbrev

Som kunde vil du motta nyhets- og informasjonsbrev fra oss, hovedsakelig digitalt. Nyhets- og informasjonsbrevene kan inneholde både nyttig informasjon fra oss knyttet til kundeforholdet ditt (for eksempel tips til hvordan du kan redusere strømregningen), og informasjon om våre varer og tjenester som har en sammenheng med kundeforholdet. Som kunde hos oss har du tilgang til fordeler fra ulike samarbeidspartnere vi har avtale med. Utsendelsene vil dermed også kunne inneholde informasjon om hvilke fordeler du kan benytte deg av som anses som markedsføring. Vi behandler denne informasjonen med grunnlag i personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en interesse i å kunne kommunisere med deg som kunde, markedsføre våre produkter og gi deg relevante tilbud. Du kan når som helst melde deg av fra vårt nyhetsbrev som inneholder markedsføring ved å følge angivelsen i nyhetsbrevet.

2.3 Tilpasning og analyse

Vi benytter opplysninger om ditt strømforbruk for blant annet å kunne sen- de råd og informasjon som er tilpasset deg og forbruket ditt. Vi vil også kunne analysere dine personopplysninger, herunder bruksmønster for å videreutvikle produktene og tjenestene som vi leverer. Det rettslige grunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bok- stav f. Vi har behov for å bruke personopplysningene dine på denne måten for å kunne tilby konkurransedyktige og attraktive tjenester til våre kunder. Vi mener dette ikke medfører noen vesentlig risiko for ditt personvern, da slike analyser vil ta utgangspunkt i aggregerte kundegrupper.

2.4 Kundeundersøkelser

Det er viktig for oss å få dine tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre vår service, tjenester og produkter. Derfor vil vi kunne benytte navn, telefonnummer og epostadresse for å sende deg kundeundersøkelser. Behandlingsgrunnlaget for dette formålet er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en interesse av å få vite hvordan kundene våre opplever oss.

2.5 Behandling av personopplysninger med ditt samtykke

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Det gjelder blant annet hvis vi ønsker å sende deg markedsføring for produkter og tjenester som ikke er direkte knyttet til kundeforholdet ditt hos oss, dersom vi skal kunne fortsette å kommunisere med deg etter at kundeforholdet er opphørt, eller hvis vi ønsker å utlevere personopplysningene dine til tredjepart (for eksempel samarbeidspartnerne våre) slik at du kan kontaktes for eksklusive rabatter og tilbud.

Hvis vi ber deg om ditt samtykke vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandle. Husk at det alltid er frivillig å samtykke og at du når som helst kan trekke tilbake samtykker som du har gitt. Du kan alltid få en oversikt over dine samtykker og trekke tilbake ditt samtykke ved å gå inn under Avtaler på MinSide på www.hafslundstrom.no

3.  Oversikt over personopplysninger som behandles

Over har vi angitt hvilke opplysninger vi behandler for ulike formål og på ulike grunnlag. Her gir vi en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Faktura- og anleggsadresse
 • E-postadresse
 • Målernummer og MålepunktsID
 • IP-adresse
 • KID-nummer og eFakturareferanse
 • Kontonummer
 • Kundenummer

4.  Hvor hentes opplysningene fra?

4.1 Kundeforhold

Når du registrerer deg som kunde hos oss oppgir du dine personopplysninger. Dersom vi trenger mer enn du har oppgitt, eller vi må verifisere at vi har korrekt informasjon for å oppfylle avtalen med deg, henter vi ut supplerende opplysninger via offentlige registre og tredjepartsleverandører av persondata som befinner seg innenfor EU og EØS.

4.2 Våre samarbeidspartnere

Dersom du inngår en avtale med en av våre samarbeidspartnere og ønsker å bli kontaktet av oss for et godt tilbud vil vi få tilsendt den informasjonen vi trenger for å gjøre dette. I disse tilfellene skal du ha gitt ditt samtykke til vår samarbeidspartner for at de skal kunne dele informasjonen din med oss.

5.  Utlevering av opplysningene til tredjeparter

Vi bruker troverdige leverandører og systemer for å støtte ulike prosesser. Disse må følge høye sikkerhetsstandarder for databeskyttelse. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å oppfylle behandlingsaktiviteter knyttet til ditt avtaleforhold og som beskrevet her. Leverandørene er bundet av kontrakt til å bevare informasjonen konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting. Leverandørene av systemene har ikke innsyn i personopplysninger som behandles i systemene, dersom dette ikke er eksplisitt nevnt i oversikten nedenfor. Utover dette vil vi kun dele dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke.

5.1 Kundefordeler gjennom samarbeidspartnere

Gjennom ditt kundeforhold med oss har du tilgang til kundefordeler. I noen tilfeller vil våre samarbeidspartnere måtte verifisere ditt kundeforhold med oss, og vi vil da dele enkelte personopplysninger som navn og kundenummer. Dette gjøres utelukkende for at du skal få dine kundefordeler, dersom du ønsker å benytte deg av disse. Oppdatert oversikt over kundefordeler gjennom samarbeidspartnere finner du her: www.hafslundstrom.no/rabatt

5.2 Produkter som innebærer avtaleinngåelse med en tredjepart

Dersom du inngår en avtale med oss som også involverer en tredjepart, som for eksempel noen av våre fordelsprodukter og avtaler, vil vi utlevere informasjon som er nødvendig for at tredjeparten og vi skal kunne levere i henhold til avtalen. Se nærmere vilkår i de konkrete produktene der dette er gjeldende.

5.3 Databehandlere

5.3.1 Kommunikasjon og behandling av dine henvendelser

Vårt kundesenter benytter kontaktsenterløsningen Puzzel i dialogen med deg på telefon. Når du kontakter Kundesenteret vil ditt telefonnummer registreres i systemet. Vi benytter egenutviklet løsning til å besvare dine forespørsler via mail. For å kunne svare på mailen din må vi bruke e-postadressen din og e-postens innhold. Når det gjelder kommunikasjon med deg via SMS bruker vi tredjepartsleverandøren Boostcom. Telefonnummeret ditt er opplysningen som brukes her.

Vi bruker Loyalty AS, Maskineriet AS, Face2face AS og Mogi Sales AS i forbindelse med våre ulike salgsaktiviteter. Hos disse lagres navn, adresse, telefonnummer og informasjon om måleren din. Alle våre leverandører er bundet av kontrakt til å bevare informasjonen konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting.

En liste over våre tredjepartsleverandører finner du her: www.hafslundstrom.no/personvern

5.3.2 Supplering og kvalitetssikring av personopplysninger

Vi bruker Bisnode til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Bisnode fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.

5.3.3 Vår nettside

På noen deler av www.hafslundstrom.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside. Du kan enten logge inn på Min side med mobilnummer og epostadresse eller ved å oppgi e-postadresse og et passord du har fått eller laget selv.

5.3.4 Fakturering

Vi bruker Hafslund Tellier som leverandør i forbindelse med fakturering, purring og avvikshåndtering. For å kunne fakturere deg benyttes blant annet navn, adresse, målerinformasjon og betalingsinformasjon.

Videre bruker vi inkassobyrået Solvencia til ulike inkassotjenester. Solvencia får innsyn i fakturainformasjon og kontaktinformasjon for at de skal kunne utføre tjenesten på vegne av oss. Når personopplysninger overføres til et inkassooppdrag blir Solvencia ny behandlingsansvarlig for opplysningene.

5.4 Netteier og Elhub

Alle strømleverandører, oss inkludert, må utveksle informasjon med den lokale netteieren din for å kunne levere strøm, fakturere og avslutte avtaler. Netteieren er også ansvarlig for å samle inn målerdata og videreformidle dette til oss slik at vi fakturerer på riktig grunnlag.

På samme måte er alle strømselskaper lovpålagt til å dele informasjon med Elhub, et bindeledd for kommunikasjon mellom netteier og strømselskap, som er under utvikling av Statnett. Informasjonen som utveksles er blant annet målernummer, målerdata og personalia.

6.  Hvordan sikres, slettes og arkiveres opplysningene

6.1 Sikring av dine personopplysninger

Vi har rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtaler med samtlige samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte. Vi har også kontraktfestede sletterutiner slik at dine personopplysninger slettes hos tredjeparter når det ikke lenger er noe grunnlag for oppbevaring. I våre egne systemer har vi slette- og anonymiseringsrutiner som gjør at du ikke kan identifiseres som kunde dersom vi ikke har behandlingsgrunnlag for dette. Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede. Vi har dessuten implementert nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er forsvarlig beskyttet. For eksempel har vi innført krav om en såkalt tofaktors autentisering via SMS for å sikre at du er den eneste som kan hente ut dine personopplysninger hos oss, og vi har tilgangskontroll og kontroll med tilgangslogger i våre systemer.

6.2 Sletting og oppbevaring

I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Når kundeforholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til lovgivning. Oppbevaring av personopplysninger, som dine henvendelser og dialog med oss, vil gjøres i 3 år etter avsluttet kundeforhold, i tråd med alminnelig foreldelsesfrist. Dette for å kunne behandle eventuelle endringer, innsigelser eller avvik etter opphør. Etter 3 år vil vi slette personopplysninger knyttet til disse formålene. I henhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn, adresse og målernummer, lagres i 5 år etter kundeforholdet er avsluttet. Vi har rutiner for å sikre tilgangsstyring på personopplysningene i denne perioden, og kun autoriserte brukere vil få adgang til dine opplysninger, dersom det skulle bli nødvendig. Etter oppbevaringstiden på 5 år vil vi ha slettet og/eller anonymisert alle personopplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse når samtykke trekkes tilbake.

6.3 Angrerett, annullering eller tilbud som ikke er besvart

Dersom du angrer en bestilling hos oss eller bestillingen var feil og blir annullert, vil vi oppbevare personopplysningene i bestillingen i inntil 30 dager for å kunne kvalitetssikre saken og avdekke eventuelle feil, samt besvare din henvendelse dersom du har spørsmål rundt dette. Dersom du har bedt om et tilbud og ikke besvarer dette innen 30 dager vil bestillingen bli inaktiv og slettes etter nye 30 dager. Her legger vi også kvalitetssikring og henvendelse fra deg som grunnlag for oppbevaringen.

Dersom det ved angring eller annullering produseres en faktura, enten denne skal betales eller tapsføres, er vi pliktig til å oppbevare noen av personopplysningene i henhold til lovgivning. Kontrakt, fakturagrunnlag og de personopplysninger knyttet til dette vil oppbevares i 5 år, jf. Bokføringsloven § 13, 2. I tråd med alminnelig foreldelsesfrist vil vi oppbevare logg med dialog og henvendelser i 3 år.

7.  Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du har blant annet:

 • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),
 • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)
 • Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21)
 • Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16)
 • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)

7.1 Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.

7.2 Krav til legitimering

Hvis du ber om for eksempel innsyn i dine personopplysninger må vi vite at det faktisk er deg som spør. Derfor må du legitimere deg med kundenummer og telefonnummer for å få innsyn i dine personopplysninger. Din innsynsbegjæring vil bli besvart innen 30 dager etter forespørselen. Opplysningene vil bli tilsendt via epost og du vil motta en pinkode på SMS for å låse opp filene.

7.3 Cookies

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Bruk av cookies er basert på ditt samtykke i henhold til ekomloven § 2-7b, og du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan velge bort bruk av cookies her. Vår bruk av cookies innebærer behandling av personopplysninger slik det er nærmere angitt i vår cookie policy. Vi behandler personopplysningene på grunnlag av en interesseavveining for de formålene som der er angitt. Dette gjør vi for å tilpasse nettsiden til våre brukere, forbedre den, og for å markedsføre våre produkter. Vi behandler imidlertid bare dine personopplysninger i den utstrekning du har samtykket til vår bruk av cookies, og vil stanse behandlingen dersom du trekker tilbake ditt samtykke til vår bruk av cookies.

8.  Kontaktinformasjon

Spørsmål og kommentarer til denne personvernerklæringen kan rettes til personvern@kontakt.hafslundstrom.no eller skriftlig til adressen under:

Hafslund Strøm AS
Postboks 184 Skøyen
0212 OSLO
Merk: Personvern

Vær oppmerksom på at forespørsler som gjelder dine rettigheter med hensyn til dine personlige data (for eksempel å få innsyn i dine personlige opplysninger) ikke blir behandlet via e-post, men via onlineskjema som du finner her: www.hafslundstrom.no/personvern.