Til topp

Hvor mye strøm bruker bedriften når de ansatte er på ferie?

Kun 6 av 10 bedrifter har iverksatt tiltak for å redusere strømutgiftene*. Men hvordan vet man hvor mye strøm bedriften bruker når de ansatte er på ferie?

Desember 2014 gjennomførte Hafslund Strøm en ENØK-analyse av IndustriParken Eiendom AS i Trondheim. Resultatet viste at en stor andel av strømforbruket påvirkes kun av utetemperaturen, selv om det ikke er aktivitet i bygget. Det er derfor mye å hente på å gjennomføre enkle ENØK-tiltak før ferien starter.

Dersom man gjør enkle tiltak kan man redusere energikostnaden med opptil ti prosent. For en bedrift kan dette bety besparelser på mange tusenlapper.

IndustriParken har tatt i bruk Hafslund Online Pluss, et energiovervåkningsverktøy for bedrifter som gir en god innsikt i hva som påvirker strømforbruket. Berit Ianssen i Industriparken har etter ENØK-gjennomgangen fått øynene opp for hvor stort sparepotensiale som finnes.

Hvor mye strøm bruker bedriften din når ingen er på jobb?

 

Enkel oppskrift

Slik sikrer du deg lavere kostnader med noen enkle tiltak som kan gjennomføres med en gang:

  • Ikke sett PC i hvilemodus, men slå den helt av;
  • Var nøye med lukking av dører, vinduer og porter og kontroller dem for trekk;
  • Pass på at avtrekksvifter og ventilasjonsanlegg ikke driftes unødig. Er det nødvendig å ha full ventilasjon hele ferien?
  • Slukk lys i lokaler som ikke er i bruk
  • Ved å senke innetemperaturen med 1°C vil man redusere kostnader til oppvarming med cirka 5 prosent
  • Det er lurt å bevisstgjøre alle ansatte ved å synliggjøre forbruket og distribuere lister og påminnelser

Hafslund Strøm ønsker å hjelpe deg som kunde med å ta kontroll over hvor mye strøm dere bruker. Det gir både mer penger til bedriftens egentlige virke og er med på å spare miljøet.

Mange synes det er et paradoks at vi ønsker at kundene våre skal bruke mindre strøm, men det er det ikke. Er kundene fornøyde blir de lengre hos oss, og vi ønsker fornøyde og lojale kunder.

Tallenes tale *

9 av 10 bedriftskunder mener at det er viktig å ha kontroll på strømutgiftene.

2 av 3 sier at strømleverandøren de har ikke gjør nok for å bidra til bedre kontroll og lavere strømutgifter 4 av 10 har ikke iverksatt tiltak for å redusere strømforbruket i bedriften.

*Tall fra undersøkelse gjennomført 2014 av TNS Gallup på vegne av Hafslund Strøm.