Til topp

Ta et Grønt Valg

- og reduser bedriftens miljøavtrykk

Dette får du med Grønt Valg:

 • Opprinnelsesgarantert strøm
 • Dere bidrar til bevaring av regnskog og Hafslund Strøm gir årlig en donasjon til Regnskogfondet
 • Diplom som viser deres støtte

Det kan være vanskelig å finne ut hvordan man kan bidra til miljøet, med Grønt Valg (1,5 øre/kWh) til din strømavtale hjelper vi dere på veien ved at vi sikrer at den fornybare energien bedriften bruker kommer fra kraftverk som kan dokumentere bærekraftig produksjon.

I tillegg samarbeider vi med Regnskogfondet og er i dag den kommersielle aktøren som bidrar mest – sammen med våre kunder.

Vi har et ledende forvaltningsmiljø

 • Mer informasjon om avtalen

  Grønt valg består av følgende miljøelementer:

  1. Opprinnelsesgarantert strøm
  2. Bevaring av regnskog
  3. Alle kunder får 1 time gratis Enøk-rådgivning hvert år (verdi kr 1 000,-)

  1. Opprinnelsesgarantert strøm 

  Bedrifter som ønsker å ha en god miljøprofil kan velge Grønt Valg, og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Diplomet kan du hente fra Hafslund Online portalen. 

  Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

  I Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med Statnett ansvaret for garantisystemet, og systemet er regulert av bestemmelser i Energiloven. Hensikten med garantiene er å gi forbrukere informasjon om produktet de kjøper, informasjon om hvor penger som betales ender opp og gi mulighet til å påvirke fremtidig kraftproduksjon.

  Garantiene sier ikke at all strøm du får levert fra nettet til kontakten din kommer fra en bestemt kilde. Garantien gir opplysninger om hvordan, når og hvor en mengde lik den som blir levert fra nettet har blitt produsert og levert inn i nettet. En garanti om fornybar energi sikrer at dine penger går til den produksjonen du velger og bidrar til nye investeringer i denne type kraftproduksjon.

  2. Bevaring av regnskog

  Hafslund Strøm har inngått et samarbeid med Regnskogfondet, hvor vi årlig gir av vårt overskudd. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Størrelsen på donasjonen styres av forbruket og antall kunder som har Grønt Valg. For en gjennomsnittskunde vil dette utgjøre en donasjon på kr 150,- per år for Hafslund Strøm. Vårt mål er å bevare regnskogen og miljøet for fremtidige generasjoner.

  3. Pris og betingelser

  Grønt Valg kan knyttes til ditt strømprodukt for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder.
  Grønt Valg koster 1,5øre/kWh, det er ingen bindingstid med Grønt Valg.

  Årlig varedeklarasjon