Til topp

Aktiv Bedrift

Lavest strømpris gjennom aktiv forvaltning

Fastbeløp per mndkr 50,-+
månedlig strømpris
12 mnd binding

Passer for bedrifter som ønsker mulighet for å betale de laveste prisene. Med Aktiv Bedrift vil Norges ledende kraftforvaltere gi bedriften mulighet til å betale lavere pris enn spotpris.

Fordeler med Aktiv Bedrift:

 • Våre profesjonelle kraftforvaltere gjør hele tiden disponeringer for å slå den gjeldende spotprisen

Bestill Aktiv Bedrift Enklere enn du tror. Du slipper å kontakte din eksisterende leverandør - vi ordner alt.

 • Grafen viser selve forvaltning til Aktiv Bedrift de siste månedene. Andre priselementer tilkommer.


 • Mer informasjon om avtalen

  Generelt    

  Aktiv Bedrift er et kraftforvaltningsprodukt som er tilpasset små og mellomstore bedriftskunder. For å oppnå fordeler som ellers er forbeholdt de aller største strømkundene, forvaltes kundens strømforbruk i en krafthandelsportefølje sammen med andre kunder av Hafslund Strøm.

  Type forvaltning    

  Aktiv forvaltning i terminmarkedet hos Nasdaq OMX. Forvaltningen skjer løpende basert på Hafslund Strøm sitt til enhver tid gjeldende markedssyn.

  Sikringshorisont    

  Hafslund Strøm følger med på kraftmarkedet og gjør strømhandler inntil ett år frem i tid for å kunne sikre de beste prisene.

  Produktets formål    

  Formålet er å redusere kundens kraftpris ved å slå spotpris over tid. 

  Referanseindeks    

  Aktiv Bedrift måles mot spotpris (Systempris) på Nord Pool Spot.

  Avtaletid    

  Aktiv Bedrift har 1 års avtaletid fra den datoen avtalen sies opp, dersom annet ikke er spesifisert.

  Passer for    

  Aktiv Bedrift passer for bedrifter som ønsker å oppnå lavere pris enn spotpris over tid. 

  Risiko    

  All finansiell porteføljeforvaltning innebærer en økonomisk risiko for kunden. Hafslund Strøm kan ikke garantere at porteføljeforvaltningen gir et positivt resultat. Risikoen i Aktiv Bedrift knytter seg til utviklingen i spotprisen på Nord Pool Spot samt resultatet av de finansielle handlene Hafslund foretar knyttet til porteføljen. Resultat av finansiell handelsaktivitet påvirker pris til kunden. Tap i det finansielle markedet gir høyere pris, mens gevinst gir lavere pris.

  Risikoramme

  Aktiv Bedrift har en risikoramme eksklusivt påslag på 4,0 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for kunde aldri skal generere et tap større enn 4 øre/kWh.

  Pris    

  Kraftprisen inkludert forvaltningsresultater, lovpålagt elsertifikat og alle offentlige avgifter fastsettes etterskuddsvis hver måned. Kroner 50 per måned per strømmåler.