Til topp

Slik kan en ENØK-rådgiver hjelpe deg med å spare strøm

En verdifull investering for bedriften

Gjennom personlig veiledning fra en energirådgiver, kan du gjøre smarte investeringer som minsker strømforbruket til bedriften betraktelig. Det kan i sin tur spare deg og bedriften for mye penger på lang sikt.

Hafslund Strøm har eksperter med mange års erfaring fra ulike typer bedrifter, og vil alltid gi deg konkrete og velfunderte råd.

Her oppsummerer vi gjennom fire enkle steg hvordan en ENØK-rådgiver vil hjelpe akkurat din bedrift med å spare strøm – og penger:

1. ENØK-rådgiveren vil først innhente all tilgjengelig informasjon om bedriftens bygg, energitilstand, drift og tekniske anlegg. Dette innebærer blant annet å komme ut til bedriften din, gjøre en grundig befaring og gjennomføre intervju med byggansvarlig.

2. Det utføres så en ENØK-analyse basert på bedriftens nåværende og tidligere strømforbruk, tekniske spesifikasjoner og observasjonene fra befaringen.

3. Du vil så få rapport med resultatene fra analysen. Dette inkluderer forslag til lønnsomme tiltak. ENØK-rådgiveren vil her beregne hvor mye dere vil spare, nåverdi og hvilke investeringskostnader dere må regne med.

4. ENØK-rådgiveren vil også oppgi hvilke av tiltakene som kvalifiserer til offentlige støtteordninger, for eksempel fra Enova eller Oslo kommunes Klima- og energifond. Her vil rådgiveren også bistå med hvordan en slik søknad bør utformes.

Ønsker du å teste ut hva en ENØK-rådgiver kan gjøre for din bedrift?
Her kan du benytte deg av en gratis ENØK-rådgivningstime til en verdi av minimum 1000 kroner.