Til topp

Fakturaforklaring

Her ser du hvordan vår strømfaktura ser ut. Vi har markert de viktigste punktene, med tilhørende forklaring. Nederst på denne siden finner du spørsmål og svar.

Til venstre ser du forsiden av fakturaen, til høyre ser du baksiden.

 1. Her finner kundenummeret ditt, målernummer, fakturanummer osv.

 2. Dette feltet er kun synlig når vi har en viktig melding til deg, som nå om nytt kontonummer.

 3. Har du aktiv AvtaleGiro, vil det være synlig for deg her med logoen for AvtaleGiro.

 4. I det gule feltet finner du all informasjonen du trenger for å betale fakturaen.

 5. Her ser du forbruket ditt måned for måned hittil i år, sammenliknet med fjoråret.

 6. Her står eventuell informasjon til deg om kundeforholdet ditt, for eksempel om elektronisk fakturering.

 7. I dette feltet finner du informasjon om strømavtalen din og eventuelle tilleggstjenester.

 8. Her ser du akkurat hva du betaler for og til hvilken pris. Du ser hva som er fra oss og hva som er fra netteieren din.

 9. Her ser du hvem som er strømleverandøren din (oss), hvem som er netteieren din, samt kontaktinformasjon til begge.

 10. Her ser du hvor stor del av regningen som er strømforbruk, og hvor mye som er nettleie til netteieren din.

 11. Her ser du akkurat hva du betaler for og til hvilken pris. Du ser hva som er fra oss og hva som er fra netteieren din.

 12. Her finner du informasjon om elsertifikater, sammenlikning av priser, hvor du kan klage m.m.

Spørsmål og svar

 • Hvor finner jeg kundenummeret mitt?

  Det finner du øverst til høyre på side 1.

 • Hvilket anlegg gjelder fakturaen for?

  Øverst til høyre på side 1 ser du målernummer, anleggsadresse og målepunkt-ID for anlegget fakturen gjelder.

 • Hvor finner jeg målernummeret mitt? Og målepunkt-ID?

  Målernummer, målepunkt-ID og anleggsadresse finner du øverst til høyre på side 1.

 • Hvilken strømavtale har jeg?

  I dette eksempelet ser du det på side 2, i feltet markert med 7. I dette feltet finner du informasjon om strømavtalen din og eventuelle tilleggstjenester du har.

 • Hvilken pris betaler jeg for strømmen?

  Hvilken pris du betaler for hvilken periode ser du på side 2, i spesifiseringen markert med 8.

  I eksempelet over er prisen 39,55 øre/kwh i april måned. I akkurat dette eksempelet har strømavtalen også et fastbeløp på kr 59,90 per måned.

 • Hvor mye strøm har jeg brukt?

  Dette ser du både i søylene som viser forbruk og historikk på side 1, og i spesifikasjonen på side 2. I eksempelet over er det brukt 1165,38 kWh i perioden 1. - 30. april 2017.

  Hvor mye strøm du har brukt får vi tilsendt fra netteieren din. Selve måleravlesningene kan du se ved å logge inn på Min side eller ved å kontakte netteieren din.

  Dersom du mener forbruket ditt eller måleravlesningene dine ikke stemmer, må du kontakte netteieren din. Kontaktinformasjon til netteieren din finner du på side 2, her markert med 9.

Generell informasjon om faktura og betaling finner du her: Faktura og betaling.