Til topp

Hva kan vi hjelpe deg med?

De vanligste spørsmålene
 • Hvordan bestiller eller avslutter vi bedriftens strømavtale?

  Det enkleste er å bestille her eller i Hafslund Online. Om du heller vil fylle ut skjema for hånd, kan du sende det inn som vedlegg i en e-post, brev eller telefaks.

  En bestilling må inneholde følgende:

  • organisasjonsnummer og kundenavn
  • fakturaadresse
  • målernummer
  • målerstand
  • dato for oppstart
  Ønsker du å si opp både strøm og nettleie på en måler kan du fylle ut kontaktskjemaet under. Vi gir beskjed videre til din netteier.
 • Anlegget vi har overtatt er stengt, hva gjør vi?

  For å få anlegget påsatt må du ta kontakt med din lokale netteier. Deretter kan du sende bestilling til Hafslund Strøm. Er du usikker på hva ditt lokale nettselskap heter?

  Finn ditt nettselskap

 • Om avtale med oppsigelsestid

  Avtalene Aktiv Bedrift og Trygg Bedrift inneholder finansiell krafthandel fra Nasdaq for fremtidige perioder, og har på grunn av dette en oppsigelsestid på 12 måneder.

  Finansiell krafthandel for fremtidige perioder medfører risiko og man er avhengige av forutsigbarhet, blant annet knyttet til hvor mye strøm vi kan forvente å skulle leverer til våre kunder når leveringen faktisk vil finne sted.

  For å oppnå bedre forutsigbarhet har vi derfor en betingelse om 12 måneders oppsigelsestid på disse avtalene.

  • Oppsigelsestiden er 12 måneder
  • Kunden er selv ansvarlig for å si opp avtalen skriftlig
 • Om avtale med kontraktfestet avtaletid

  Ved kontraktsfestet avtaletid er kunden bundet til avtalen i en avtalefestet periode for det antall anlegg og volum avtalen er inngått på. Etter endt avtaletid står kunden fritt til å fremforhandle ny avtale eller avslutte sine strømabonnement uten videre forpliktelser. Her følger ingen oppsigelsestid etter avtaletiden er utgått.

  • Avtaleperioden er avtalt i forkant av kontraktsinngåelse
  • Avtalen er normalt på 12, 24 eller 36 måneder
  • Ingen oppsigelsestid
 • Hvordan kan vi endre fakturaadressen?

  Du kan selv endre fakturaadressen via Hafslund Online, da kan du samtidig sjekke at informasjonen vi har registrert om ditt kundeforhold fortsatt er riktig.
  Du kan også sende oss ny fakturaadresse ved å bruke dette skjemaet under.

 • Kan opphørsdato tilbakedateres?

  Ja, dersom vi får en skriftlig bestilling som bekrefter overtakelsesdatoen, kan opphørsdatoen tilbakedateres.

  Dersom vi ikke mottar dette, vil opphørsdato være den dagen vi mottar oppsigelsen.

 • Jeg har bestilt strøm med oppstartsdato tilbake i tid. Hvorfor har jeg ikke fått Hafslund Strøm fra start?

  Dersom oppstarten på anlegget ditt er mer enn 28 virkedager tilbake i tid, sier retningslinjene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at vi må melde leverandørbytte 7 virkedager frem i tid.

  www.nve.no

 • Hva er elsertifikater?

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for elsertifikatsystemet i Norge, og samarbeider med Energimyndigheten i Sverige om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Elsertifikatsystemet ble innført i Norge fra 1. januar 2012.

  Ordningen er et virkemiddel for å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Stortinget har vedtatt at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige, blant annet som et ledd i oppfølgingen av EUs fornybardirektiv. Mer informasjon finner du her, www.nve.no/elsertifikater

Faktura
 • Hvorfor får vi gebyr for papirfaktura?

  Hafslund Strøm har elektronisk fakturering som standard.

  Opprettes ikke e-postfaktura, eFaktura, e2B eller EHF, vil bedriften få tilsendt fakturaer per post. I slike tilfeller vil det tilkomme fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr 99 pr papirfaktura. Det er kundens ansvar å holde riktig mottageradresse for e-postfaktura oppdatert til enhver tid.

 • Hvordan kommer vi i gang med EHF (elektronisk handelsformat)?

  EHF-fakturaer (Elektronisk handelsformat) er digitale fakturaer som sendes rett inn i dine økonomisystemer. Innholdet i formatet dekker Regnskapslovens krav. Elektronisk fakturering kan ikke kombineres med samlefakturaer.

  Slik kommer dere igang

  • Sjekk om bedriftens regnskapssystem håndterer EHF (elektronisk handelsformat).
  • Er dere koblet til et aksesspunkt? Hvis ikke, må dere velge en tilbyder, som må melde din bedrift inn i ELMA (Elektronisk mottaker adresse-register).
  • Send komplett anleggsliste til Hafslund Strøm, backoffice@hafslundstrom.no.

  Når vi får komplett anleggsliste, ordner vi resten og sender deg en test. 
  Mer detaljert informasjon

   

  Finne aksesspunkt?

  Aksesspunktet er formidleren mellom bedrifter og fakturautstedere, og det finnes flere tilbydere. 
  Finn aksesspunkt her

 • Hvordan kommer vi i gang med faktura på e-post?

  Bedriften kan bestille e-postfaktura i Hafslund Online. E-postfaktura lar seg kombinere med AvtaleGiro.

  Slik fungerer e-postfaktura
  • Vanlige fakturaer og fakturavedlegg sendes bedriften på e-post.
  • Hvis faktura ikke er betalt innen forfall, sender vi påminnelse som vanlig A-post.
  • Hvis e-posten kommer i retur, endrer vi utsendelsesmetoden til vanlig brevpost. Da vil det bli belastet et tillegg for papirfaktura på neste faktura.
   
  Dette må bedriften som kunde gjøre
  • Holde e-postadressen til bedriften oppdatert i Hafslund Online
  • Regelmessig kontrollere innkomne meldinger med faktura som vedlegg, slik at betalingsfrister overholdes.

  For bedrifter som vil ha enklest mulig faktureringsrutiner, anbefaler vi EHF - Elektronisk handelsformat. Dere finner mer informasjon her.

 • Hvordan kommer vi i gang med eFaktura?

  Det enkleste er å takke ja i nettbanken neste gang du betaler en regning fra oss.
  Du kan også inngå eFaktura-avtale fra menyen i nettbanken. Du må da oppgi din eFaktura referanse, som du finner på din siste regning fra oss.

 • Hvordan får vi kopi av faktura?

  Logg inn på Hafslund Online, her finner du kopier av alle fakturaer.
  Trenger du hjelp til å opprette bruker? Klikk her

  Du kan også kontakte kundesenteret på telefon 21 49 49 49.

 • Hvorfor får vi betalingspåminnelse når faktura allerede er betalt?

  Fakturaen var ikke registrert innbetalt da betalingspåminnelsen ble produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha krysset hverandre.

  Hvis du er usikker, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 21 49 49 49;

 • Hvilken periode gjelder fakturaen for?

  En forskuddsfaktura gjelder for ett kvartal. Forfall på fakturaen er i midten av perioden.

  • Forskuddsfaktura 1. termin = januar, februar og mars
  • Forskuddsfaktura 2. termin = april, mai og juni
  • Forskuddsfaktura 3. termin = juli, august og september
  • Forskuddsfaktura 4. termin = oktober, november, desember

  Forskuddsfaktura 1. termin blir fakturert sammen med avregningen for foregående år.

 • Hvorfor stemmer ikke prisen på fakturaen med inngått avtale?

  Hvis bedriften nettopp har inngått ny strømavtale, vil ikke denne nødvendigvis vises på fakturaen. Perioden det faktureres for på årsavregningen, er foregående år.
  Sjekk fakturerte perioder mot kontrakten, og om prisene er oppgitt inklusive eller eksklusive mva.

  Er du fremdeles i tvil, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 21 49 49 49, eller send oss en henvendelse her.

 • Kan vi få en samlefaktura med samtlige anlegg?

  Opptil 50 anlegg kan samlefaktureres dersom samtlige anlegg står registrert på ett og samme foretaksnummer, har samme metodikk for innhenting av målerverdier og har samme fakturametodikk og frekvens.

  Da mottar du kun én faktura og regningene per anlegg legges ved som bilag.

Måleravlesning
 • Hvorfor må vi lese av strømmåleren?

  Vi anbefaler våre kunder å lese av og sende inn måleravlesning den første i hver måned. Da blir det lettere å ha et bevisst forhold til eget forbruk. I tillegg får kunden en mest mulig korrekt faktura - basert på forbruket som er rapportert inn.

  Husk at du kan registrere måleravlesning og samtidig få oversikt over forbruket i Hafslund Online

 • Hvor ofte må vi lese av strømmåleren?

  Vi anbefaler våre kunder å levere måleravlesning hver måned - helst den første i måneden. 

  Avlesningen kan leveres i Hafslund Online - da får du samtidig en god oversikt over bedriftens forbruk.