Til topp

Askerfondet

Askerfondet er et samarbeidsprosjekt mellom Budstikka og Hafslund, med formål å støtte lag, foreninger og organisasjoner som tilrettelegger aktiviteter for barn og unge i Asker kommune.

Gjennom tre kåringer i løpet av året deler Askerfondet ut totalt 125.000 kroner.

Søknadene vurderes av en jury bestående av representanter fra idretten, kulturlivet, Budstikka og Hafslund. Juryen kårer to vinnere i mars, juni og november, til sammen seks vinnere per år. Vinnerne vil bli presentert i Budstikka.

Søknadsskjema

(Bruk fortrinnsvis søknadsskjemaet nedenfor. Søknaden kan alternativt sendes til fond@budstikka.no.)

Søknaden må være konkret og presis vedrørende hva pengene skal brukes til. Søknader om støtte til generell drift og turer vil ikke bli vurdert.