Slik fungerer strømmarkedet

Derfor går strømprisen opp og ned.

Lesetid 4 minutter
Gutt i ullgenser som justerer termostaten

La oss ta det først som sist: Strøm er en ekstrem ferskvare.

– Kraften som produseres ett sekund, brukes nøyaktig det sekundet, forklarer Fredrik Bomstad, som handler kraft for Hafslund Strøm.

Derfor er også strømprisen svært avhengig av tilbud og etterspørsel. Når det er mye strøm tilgjengelig, og lite behov for den, stuper prisen. Er det imidlertid strømmangel i markedet, går prisen kraftig opp.

– Prisen stiger når mange har behov for kraft samtidig og den billigste kraftproduksjonen allerede er tatt i bruk.

Været styrer mye av strømprisen. Prisen går ned når magasinene fylles av nedbør og smeltevann fra snøen i fjellet. Den går imidlertid opp igjen når det er kaldt ute, og mange skrur på varmen i hjemmene sine.

Etterspørselen er på sitt aller største på vinteren. For å unngå høye priser, lagrer strømprodusentene i Norge derfor store mengder vann i magasinene før vinteren setter inn. Regnvær og været generelt kan imidlertid variere stort fra år til år, og det påvirker prisen.

Så godt som all strøm som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Industri, næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger får strøm fra det samme strømnettet.

– Strømforbruket til industri har det vi kaller en «flat profil» som ikke påvirkes noe særlig av sesong, vær eller vind. Privatmarkedet er derimot svært sesongavhengig ettersom vi nordmenn bruker mest strøm til oppvarming, forklarer Bomstad.

Den nordiske strømbørsen

Kablene fra kraftverkene stopper ikke ved landegrensen. Norge er koblet til Sverige, Danmark, Finland, Russland, Nederland, Tyskland og England gjennom 17 strømkabler. Både været og strømprisene der påvirker derfor også prisene her til lands, og er utslagsgivende for hvor mye du og jeg betaler for strømmen vi bruker.

Strømprisen fastsettes nemlig daglig av den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

– Klokken 12 hver dag må vi som strømleverandør melde inn et estimat over hvor mye strøm våre kunder vil bruke det neste døgnet. Kraftprodusentene melder inn hvor mye strøm de vil produsere og til hvilken pris, og deretter fastsettes prisene per time for det neste døgnet, sier Fredrik Bomstad.

På kraftbørsen er det altså tilbud og etterspørsel som råder.

Selv om strømprisen svinger i perioder, så er spotpris den avtaletypen som lønner seg over tid. Bestill vår mest populære spotprisavtale her.

Bestill Strøm

– Vannkraften aller viktigst

Strømprisene i Norden følger i utgangspunktet globale konjunkturer og råvarepriser, siden en del av kraftproduksjonen i landene rundt oss fortsatt lager strøm av fossile brensler som kull, gass og olje.

– De som produserer strøm fra fossil energi må dessuten betale for utslippene sine via pliktig kjøp av CO2-kvoter. Vannkraften er likevel den aller viktigste prisdriveren for oss nordmenn da den står for mer enn 95 prosent av strømproduksjonen her på berget, forklarer Bomstad.

Vannkraftprodusentenes store skrekk er at de enten går tom for vann før snøsmeltingen på våren, som fører til høy strømpris, eller at vannet renner over slik at prisen blir altfor lav. Produsentene har dermed svært stor egeninteresse av å forvalte den norske vannkraften på beste mulige måte på vegne av samfunnet.

I år er det uvanlig lite vann i kraftprodusentenes vannmagasiner til denne tiden av året å være. I forrige uke (uke 41) steg imidlertid vannet i magasinene med ett prosentpoeng til 67,5 prosent, ifølge ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Medianen for fyllingsgraden i uke 41 mellom 2001 og 2020 er 82,9 prosent, ifølge NVE.

I Hafslund Strøm-appen kan du se spotprisen time for time både i dag og i morgen, følge med på strømforbruket ditt, se hva strømmen går til, få oversikt over fakturaer – og mye, mye mer.

Lavt nivå over tid i Norge

Det er på kalde vinterdager vi virkelig merker at strøm er en dyrekjøpt ferskvare. Når nordmenn skal lage mat, lade elbilen og varme huset samtidig, stiger strømprisen.

På våren er derimot normalt sett situasjonen en annen. Under vårflommen produserer kraftverkene for fullt, men behovet for å varme huset er ikke like stort som på vinteren.

– Kraften «flyter» alltid i retning av der den høyeste prisen settes, altså «flyter» det strøm mot Norge og Norden når vi har knapphet og motsatt når vi har et overskudd vi vil bli kvitt, utdyper Bomstad.

Og vi kommer jevnt over veldig godt ut av det. Norske politikere har bestemt at man skal være med på et grønt skifte. Det er allerede bygd mye fornybar energi som vindkraft gjennom den norsk-svenske elsertifikatordningen.

– Siden det er bygget mer kraft enn Norge trenger i en normalsituasjon og dermed har fått et kraftoverskudd, har strømmen i Norge og Norden over tid vært rimeligere enn man forutså for noen år siden, sier Bomstad.

Dette gjør at vi generelt og over tid i Norge kan glede oss over de laveste strømprisene i Norden, og blant de laveste strømprisene i Nordvest-Europa.

Økt kraftforbruk og nye utenlandskabler

Ifølge Kraftmarkedsanalysen fra Norges vassdrags- og energidirektorat vil kraftforbruket i Norge øke med rundt 25 prosent frem mot 2040. Store deler av økningen forventes å bli dekket av produksjon fra vind, sol og vann.

Samtidig har det blitt lagt nye kraftkabler til Tyskland og England som sannsynligvis vil bidra til å jevne ut prisene på lang sikt.

Den samlede prisøkningen av de nye kablene vil anslagsvis ligge på 3 til 5 øre per kilowattime, med færre sesongbaserte svingninger enn tidligere. Prisen blir med andre ord mer forutsigbar fra år til år, mens snittprisen vil øke.

Strømekspert Kristian Fossum, som handler kraft for Hafslund Strøm, er derfor klar på at den nye situasjonen ikke er utelukkende positiv for kundene − men kommer med andre, viktige fordeler.

− De nye kraftkablene øker strømprisen, men vil ha en positiv miljøeffekt. De bidrar til eksport av grønn kraft, og hjelper til med å legge ned kull- og gasskraftverk i Europa, sier han.

Selv om strømprisen svinger i perioder, så er spotpris den avtaletypen som lønner seg over tid. Bestill vår mest populære spotprisavtale her.

Bestill Strøm
Flere relevante artikler
Strømmast i tåke
ARTIKKEL

Derfor er strømprisen uvanlig høy i år

Tørt vær, lite vind og nye kabler har bidratt til rekordhøye strømpriser i 2021. 
Nærbilde av to hender som bytter lyspærer
ARTIKKEL

Grepene som kan redusere strømforbruket ditt

Våre beste strømsparetips til deg.
Kvinne sitter med regninger ved en bærbar datamaskin
ARTIKKEL

Dette er forskjellen på strøm og nettleie

Alle strømkunder betaler for to ting: Strøm og nettleie. Men hva er forskjellen?